Anketa hodnocení výuky na ČVUT


Shibboleth CTU SSO Login Shibboleth

[cz] česky | [en] english
Přihlášení do aplikace
Informace k přihlášení do aplikace

Heslo je celoškolské (stejné jako v aplikaci KOS)

Studentům by měla fungovat všechna uživatelská jména uvedená v aplikaci usermap

Pokud ne, zkuste to hlavní.

Správcům budou fungovat pouze ta uživatelská jména, která mi nahlásili.


Nastanou-li problémy, hlaste je, prosím, prostřednictvím aplikace Helpdesk.